Jahaja.. Så här är du!

Och vad skulle det  vara bra för?

En känd advokat från en av de finare byråerna i Stockholm hade givit sig upp på
jakt i en avlägsen trakt i Norrbotten. Han hade genast tur och sköt två ripor i
samma salva, vilka dock föll ned på ett fält på andra sidan av ett renstängsel.
När advokaten klättrade över stängslet körde en äldre same upp bredvid honom på
sin skoter och frågade:
– Men fa håll tu på me?
– Jag sköt två ripor som föll ned här på fältet och nu skall jag hämta dem.
– Te här he ä min mark, å tu få int komma öfer tängslet!
Advokaten blev mäkta indignerad och sa:
– Du, jag är en av de bästa processadvokaterna i Sverige, och om du inte låter
mig få riporna, så stämmer jag dig och tar allt du äger!
Med ett leende svarade den gamle samen:
– Tu tjänner nok int till hur fi löse tvister i Norrpotten. Små
meningsskiljaktigheter som ten hä ortnar fi me ten Norrpottniska
tresparksregeln.
Advokaten som aldrig hört talas om den norrbottniska Tresparksregeln frågade:
– Vad är det för tresparksregel?
– Jo, eftersom tvisten uppstått på min mark, så sparka ja dig först tre kånger,
å sedan sparka tu mig tre kånger å så fidare till tess ten antre ger upp.
Advokaten tänkte snabbt igenom den föreslagna tävlingen och beslutade att han
nog ganska lätt skulle vinna över den gamle mannen och meddelade att han
accepterade den lokala seden.
Samen steg av skotern och fram till advokaten. Den första sparken landade, med
all tyngd från den stålhätteprydda skoterkängan, mitt i advokatens skrev och
fick honom ned på knä. Den andra sparken träffade i mellangärdet och advokatens
senaste måltid fick en gratisresa uppåt. Advokaten stod nu på alla fyra och
samens tredje spark träffade rakt i baken och sände honom huvudstupa ned i en
hög med färsk renspillning. Advokaten uppbringade all sin viljestyrka och kraft
och lyckades komma på fötter. När han torkade sitt ansikte med sin jackärm sa
han:
– Okej, din gamla sate, nu är det min tur.
Den gamle samen log och sa:
– Nä, ja ger mig, tu kan ta riporna.